Top 5 Flycam đang bán chạy hiện nay.

Dưới đây là Top 5 Flycam đang bán chạy hiện nay.

1. Máy bay Flycam KY101 Cao cấp, kết nối Wifi với điện thoại + Tặng tay cầm điều khiển từ xa.

2. Flycam Drone SG106 Camera kép full HD 1080p.

3. Flycam Drone SJRC F11 PRO GPS WIFI 5G UHD 2K.

4. Máy bay flycam Bugs 4W Pro 4K – Bugs 4W 2K có camera 4K 5G động cơ không chổi thang.

5. Máy bay Flycam sjrc f11 gps camera 1080p bay xa 1km có tự bay về.

Chontoi.com
Logo